funio
01 آذر 1401 - 07:37

ارزن دومین محصول کشاورزی پرطرفدار در طبس

کاشت ارزن به دلیل نیاز آبی کم و دوره رشد کوتاه مدت بین کشاورزان طرفدار زیادی دارد. محصول ارزن نیاز آبی کم ، نیاز غذایی متوسط ، دوره رشد کوتاه مدت و صرفه اقتصادی خوبی دارد و این باعث شده تا کشاورزان طبسی بعد از کشت جالیز بعنوان کشت دوم نسبت به کشت ارزن اقدام کنند. کشت ارزنبرداشت ارزن در شهرستان طبس از نیمه اول آبان ماه آغاز شده است. کشاورز طبسی گفت: اول تابستان۱ هکتار و نیم ارزن کاشته ام و پیش بینی میکنم ۲ تن ارزن برداشت کنم. حقوقی کشاورز طبسی گفت: قبل از شروع باران های پاییزه باید برداشت ارزن تمام شود زیرا اگر ارزن ها باران بخورد ، دستگاه نمیتواند کاه و دانه ها را جدا کند. عطا حسینی مدیر جهاد کشاورزی طبس گفت : سطح زیر کشت ارزن در این شهرستان ۳۰۰ هکتار است که با متوسط عملکرد ۲ تن در هکتار پیش بینی می شود امسال از مزارع طبس ۶۰۰ تن محصول تولید می‌کنند. مزارع طبسترویج استفاده از بذور اصلاح شده و توزیع کود شیمیایی از جمله اقدامات و خدمات انجام شده به کشاورزان ارزن کار شهرستان طبس است. برداشت این محصول اقتصادی تا اواسط آذر ماه از اراضی کشاورزی ادامه دارد. باشگاه خبرنگاران جوانخراسان جنوبیبیرجند
شناسه خبر: 872416